Ogólnopolski Program Kraina Muzyki zaprasza na Wyzwanie Muzyczno – Sensoryczne

Siguma logo

CELE PROJEKTU:

 • upowszechnienie elementów metody integracji sensorycznej wśród dzieci i nauczycieli oraz rodziców
 • dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierając ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej
 • rozwijanie kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez kreatywne aktywności z Sigumą ®
 • rozwijanie muzycznych zainteresowań
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji
 • wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawność ruchowej dzieci,
 • wymiana doświadczeń w zakresie muzyczno–sensorycznym z SIgumą® (oryginalną gumą sensoryczną Krainy Muzyki
 • integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt
 • promocja oryginalnej Sigumy®, opatentowanej pomocy dydaktycznej Krainy Muzyki

autor: Karolina Szczerbakowska-Biniszewska

Autorka Ogólnopolskiego Programu Kraina Muzyki

Producentka Sigumy®

Nauczyciel, Szkoleniowiec

Dyrektor Akredytowanego Centrum Szkoleniowego

Kraina Edukacji

 1. W Ogólnopolskim Wyzwaniu Krainy Muzyki może wziąć udział każda placówka w Polsce i polonijna na całym świecie, dowolna ilość grup/ klas posiadająca Sigumę® gumę sensoryczną Krainy Muzyki, która odbyło szkolenie online lub stacjonarne Muzyczno – Sensoryczne inspiracje Krainy Muzyki.
 2. Projekt dedykowany jest głównie nauczycielom wychowania przedszkolnego
  i szkolnego (w tym świetlic, placówek terapeutycznych) oraz może być również wdrożony w żłobku obejmując najstarszą grupę. Realizacja projektu pozwoli nauczycielom na zdobycie poszerzenie bazy pomysłów
  z wykorzystanie Sigumy – oryginalnej gumy sensorycznej Krainy Muzyki.
 3. Do Projektu można dołączyć do 30 października 2022 roku.
 4. Aby przystąpić do Wyzwania należy :
 • posiadać oryginalną SIGUMĘ® Krainy Muzyki;
 • być po szkoleniu stacjonarnym Muzyczno sensoryczne inspiracje Krainy Muzyki (online dowolna część) lub stacjonarnym lub dowolne Krainy Muzyki;
 • dołączyć do grupy, w której udostępniane będą relacje oraz zostaną udostępnione
  w plikach zgody na wizerunek: 🌎🎵🎻 Nauczyciele 💃🌱Muzyka, Zmysły i Innowacje
 1. W Wyzwaniu przewidziana jest realizacja 10 zadań, które uczestnicy mogą realizować w dowolnej kolejności w ciągu roku szkolnego (od września do czerwca 2022/23).
 2. Lista zadań:
 • Sigumowe warsztaty z rodzicami/dziadkami;
 • Występ z Sigumą na scenie (uroczystości szkolno/przedszkolne);
 • Sensoryczne momenty mistrzowie manipulacji – przedmioty
  o różnorodnych fakturach możliwe do przekładania przez/przypinanie przez Sigumę (spinacze, roli, dzwoneczki, trójkąty, itd.);
 • Muzyka klasyczna z Sigumą;
 • Zabawa na zielonej łące;
 • Gimnastyka z Sigumą;
 • Pachnąca Siguma;
 • Matematyka z Sigumą (rytm, przeliczanie);
 • Świąteczna zabawa z Sigumą;
 • Ulubiona zabawa z Sigumą;
 1. Nauczyciele mogą realizować wyżej wymienione zadania wykazując się własną inwencją twórczą. Inspiracje nie mogą pochodzić z innych szkoleń/ firm szkoleniowych niż Kraina Muzyki. Wykorzystana muzyka musi pochodzić z w/wymienionych szkoleń.
 2. Forma „zaliczenia” Programu i warunki otrzymania podziękowań na koniec roku to:
 • Udostępnianie filmowych lub zdjęciowych relacji w grupie: 🌎🎵🎻 Nauczyciele 💃🌱Muzyka, Zmysły i Innowacje, zgodnie z zasadami (jeśli jest to zadanie muzyczne prosimy o inspirację filmową w całości);
 • 1 zadanie 1 post,
 • Film w pozycji poziomej statycznej/nie trzęsienie/z dobrym oświetleniem
 • Post oznaczony: #SigumoweWyzwanie #KrainaMuzyki np.: #WarsztatyZRodzicami nazwa placówki
 • Realizacja 9/10 zadań oraz relacji w grupie do 30 czerwca 2022r.
 • Przesłanie do 15 lipca 2023 roku sprawozdania na adres mailowy: krainamuzykimail@gmail.com
 1. W sprawozdaniu prosimy o zamieszczenie informacji:
 • Pełna Nazwa Placówki (jeśli udział bierze kilka grup/klas prosimy o 1 zbiorcze sprawozdanie)
 • Liczba uczestników
 • Nazwisko/nick osoby/osób udostępniających relacje w grupie
 • Uwagi, sugestie, przemyślenia
 1. Osoby zainteresowane realizacją mogą wprowadzić Wyzwanie w swojej placówce jako:
 • Projekt,
 • Program,
 • Innowację

W plikach grupy do końca września pojawią się zgody na wizerunek oraz plakat informacyjny 🌎🎵🎻 Nauczyciele 💃🌱Muzyka, Zmysły i Innowacje

 

 

 

 Zapraszamy!

 

Kontakt:

 500 379 573 lub krainamuzykimail@gmail.com

 

 

Scroll to Top