Projekt Smyki w Krainie Klasyki

Ogólnopolski Program Kraina Muzyki zaprasza do udziału w Projekcie Smyki w Krainie Klasyki

CELE PROJEKTU:

 • rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym
  i szkolnym;
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • tworzenie sytuacji sprzyjających radosnej i twórczej ekspresji, pozbawionej rywalizacji
 • pierwsze występy na małych i większych scenach
 • dziecko widzem i artystą – wprowadzenie uczniów w świat sztuki
 • będą grać na instrumentach muzycznych, wybijając rytm słyszanej melodii
 • będą potrafiły wyrazić muzykę tańce, ruchem wg własnego pomysłu
 • będą uczestniczyć w koncertach, recitalach i przedstawieniach muzycznych

Ponadto przewiduje się że dzieci będą odróżniać i nazywać:

– podstawowe elementy notacji muzycznej

– dźwięki wysokie i niskie

– dynamikę utworów (forte, piano)

– agogikę utworów (adagio, moderato, allegro)

– charakter utworów (dur – moll)

– instrumenty muzyczne

– wybrane utwory klasyczne i ludowe z całego świata

autor: Karolina Szczerbakowska-Biniszewska

Autorka Ogólnopolskiego Programu Kraina Muzyki

Producentka Sigumy®

Nauczyciel, Szkoleniowiec

Dyrektor Akredytowanego Centrum Szkoleniowego

Kraina Edukacji

 

 1. W Ogólnopolskim Projekcie Krainy Muzyki Smyki w Krainie Muzyki może wziąć udział każda placówka w Polsce i polonijna na całym świecie, dowolna ilość grup/ klas posiadająca której nauczyciel/nauczyciele odbyli szkolenie online lub stacjonarne Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss cz1 lub/i cz 2 Krainy Muzyki.
 2. Projekt dedykowany jest głównie nauczycielom wychowania przedszkolnego
  i szkolnego (w tym świetlic, placówek terapeutycznych) oraz może być również wdrożony w żłobku obejmując najstarszą grupę. Realizacja projektu pozwoli nauczycielom na zdobycie poszerzenie bazy inspiracji aktywnego słuchania muzyki.
 3. Do Projektu można dołączyć do 30 października 2022 roku.
 4. Aby przystąpić do Projektu należy :;
 1. W Wyzwaniu przewidziana jest realizacja 10 zadań, które uczestnicy mogą realizować w dowolnej kolejności w ciągu roku szkolnego (od września do czerwca 2022/23).
 2. Lista zadań:
 • Klasyka na warsztach z rodzicami/dziadkami;
 • Występ na scenie z repertuarem Aktywnego słuchania muzyki (uroczystości szkolno/przedszkolne);
 • Instrumentacja utworu instrumenty tradycyjne
 • Opowieść zaklęta w muzyce (etiuda teatralna);
 • Malowanie do muzyki;
 • Instrumentacja – instrumenty niekonwencjonalne;
 • Body percussion;
 • Klasyka z ….. (ulubioną pomocą dydaktyczną, Siguma, chusta, itd)
 • Łączymy aktywności (grupa podzielona na: tancerzy, instrumentalistów itd.);
 • Ulubiona aktywność muzyczna;
 1. Nauczyciele mogą realizować wyżej wymienione zadania wykazując się własną inwencją twórczą. Inspiracje nie mogą pochodzić z innych szkoleń/ firm szkoleniowych niż Kraina Muzyki. Wykorzystana muzyka musi pochodzić z w/wymienionych szkoleń.
 2. Forma „zaliczenia” Programu i warunki otrzymania podziękowań na koniec roku to:
 • Udostępnianie filmowych lub zdjęciowych relacji w grupie: 🌎🎵🎻 Nauczyciele 💃🌱Muzyka, Zmysły i Innowacje, zgodnie z zasadami (jeśli jest to zadanie muzyczne prosimy o inspirację filmową w całości);
 • 1 zadanie 1 post,
 • Film w pozycji poziomej statycznej/nie trzęsienie/z dobrym oświetleniem
 • Post oznaczony: #SmykiWKrainieMuzyki : #InstrumentacjaUtworu nazwa placówki
 • Realizacja 9/10 zadań oraz relacji w grupie do 30 czerwca 2022r.
 • Przesłanie do 15 lipca 2023 roku sprawozdania na adres mailowy: krainamuzykimail@gmail.com
 1. W sprawozdaniu prosimy o zamieszczenie informacji:
 • Pełna Nazwa Placówki (jeśli udział bierze kilka grup/klas prosimy o 1 zbiorcze sprawozdanie)
 • Liczba uczestników
 • Nazwisko/nick osoby/osób udostępniających relacje w grupie
 • Uwagi, sugestie, przemyślenia
 1. Osoby zainteresowane realizacją mogą wprowadzić Wyzwanie w swojej placówce jako:
 • Projekt,
 • Program,
 • Innowację

W plikach grupy do końca września pojawią się zgody na wizerunek oraz plakat informacyjny 🌎🎵🎻 Nauczyciele 💃🌱Muzyka, Zmysły i Innowacje

 

 

 

 Zapraszamy!

 

Kontakt:

 500 379 573 lub krainamuzykimail@gmail.com

Scroll to Top