Program Krainy Zmysłów Sensorycznie się rozwijam

CELE PROGRAMU:

 • upowszechnienie elementów metody integracji sensorycznej wśród dzieci i nauczycieli oraz rodziców
 • dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierając ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej
 • uzmysłowieniu dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka,
 • rozwijanie kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji
 • wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawność ruchowej dzieci,
 • minimalizowanie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów
 • wymiana doświadczeń w zakresie sensoryki
 • integracja środowiska pedagogicznego realizującego Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów

autor: Alina Jeziorska
nauczyciel, terapeuta integracji sensorycznej,
szkoleniowiec w CS Kraina Edukacji

 

logo

Regulamin:

 1. W Ogólnopolskim Programie Kraina Zmysłów może wziąć udział każda placówka w Polsce i polonijna na całym świecie, dowolna ilość grup/ klas.
 2. Ogólnopolski Program dedykowany jest głównie nauczycielom wychowania przedszkolnego i szkolnego oraz może być również wdrożony w żłobku obejmując najstarszą grupę, świetlicach, Ośrodkach Specjalnych, Gabinetach. Realizacja programu pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwijania zmysłów dostarczając dzieciom ogromu radości i sensorycznego doświadczania.

Program jest nie tylko propozycją edukacyjną dla dzieci ale staje się również rocznym szkoleniem nauczycieli wyposażając ich w podstawową wiedzę z zakresu integracji sensorycznej.

Kraina Zmysłów oraz wszelkie akcje organizowane przez autorkę są dedykowane przede wszystkim dla placówek powszechnych, dlatego Program nie akceptuje rywalizacji, hejtu, oceny innych. Dlatego też wszelkie niekonstruktywne komentarze będą usuwane.

W ramach „koleżeńskiego” wsparcia i dobrej praktyki chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami i pomysłami na sensoryczną realizację ProgramuJ 3.      Ogólnopolski Pogram Kraina Zmysłów jest zgodny z Postawą Programową dla przedszkoli i klas SP z zastrzeżeniem, iż treści powinny być dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci indywidualnie przez nauczyciela realizującego Program.

 1. Zapisy do wersji darmowej trwają od 06.08- 30.09. 2021r. Po tym terminie do Programu może zgłosić się każdy, kto wykupi płatną wersję Programu.
 2. Aby przystąpić do Programu należy zgłosić swoją placówkę przez formularz:
 3. W Programie Kraina Zmysłów Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam i dotykam” przewidzianych jest 20 zadań ( dwa na miesiąc od września do czerwca).

*w przypadku nauczania zdalnego Program zostanie zmodyfikowany.

 1. Zadania można pobrać na dwa sposoby:

 jako pdf (FB)  (tam znajdziecie również plakat informacyjny do wydrukowania)

 

 1. Dla chętnych jest możliwość zakupu całego Programu z wszystkimi zadaniami  w cenie 35zł w sklepie https://warsztaty.krainamuzyki.pl/produkt/szkolenie-ogolnopolski-program-krainy-zmyslow-sensorycznie-sie-rozwijam-bo-skacze-biegam-badam-i-dotykam/
 2. Nauczyciele będą mogli realizować wyżej wymienione zadania wykazując się własną inwencją twórczą lub będą mogli posłużyć się pomysłami zawartymi w opracowanych zadaniach.
 3. Forma „zaliczenia” Programu i warunki otrzymania podziękowań na koniec roku to:
 • Udostępnianie relacji, sprawozdań zdjęciowych, prezentacji w naszej grupie podanej wyżej
 • Realizacja 18 z 20 zadań z zastrzeżeniem obowiązkowego ostatniego czerwcowego jako podsumowanie całego Programu. Ważne: Zadaniami można podzielić się między klasami/grupami.
 • Przesłanie do 30.06.2022* sprawozdania całościowego z przeprowadzonego Programu na adres: krainamuzykimail@gmail.com

 Podczas przygotowywania sprawozdań, zdjęć, prezentacji nie może być wykorzystany inny projekt, program, logo innej firmy niż Kraina Zmysłów, oraz Krain Edukacji.

* Jeśli realizacja Programu zaplanowana jest na dłuższy czas, po realizacji Programu

 1. Osoby zainteresowane realizacją mogą wprowadzić Krainę Zmysłów w swojej placówce jako:
 • Projekt, Program, Innowację

Po rejestracji otrzymują Państwo: regulamin, zgodę na wizerunek, informację techniczną, koncepcję Programu, 2 podkłady hymnów Programu do wyboru, słowa. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zanim zadacie nam pytanie dotyczące Programu. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt tel. 500 379 573

 

                                                                                                        Zapraszamy

Formularz zgłoszeniowy Programu Krainy Zmysłów Sensorycznie się rozwijam

Scroll to Top